Home

Wat is een doula?

Het woord doula is van oorsprong Oudgrieks en betekent “dienende vrouw.”

Een doula is een speciaal opgeleide vrouw die aanstaande ouders op een niet medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kind en de periode erna op emotioneel, fysiek, praktisch en informatief vlak.

Waarom een doula?

Een doula geeft continue begeleiding tijdens de bevalling, vanaf het moment dat de aanstaande ouders dat willen tot ruim na de bevalling. Dit kan zowel bij een thuisbevalling als bij een bevalling in het ziekenhuis. Geen wisseling van dienst, maar een vertrouwd gezicht tijdens het hele proces.

Vertrouwen, geborgenheid en het gevoel van volwaardige steun ongeacht het verloop van de bevalling, geven een veilig gevoel.

Ik help jou en je partner het geboorteproces samen aan te gaan. Ik ondersteun maar ben alleen een aanvulling en zeker geen vervanging van je partner. Het is jullie proces waarbij ik ondersteun en met mijn kennis van de mogelijkheden die er zijn, de stadia van de bevalling en technieken om de ontsluiting per fase te helpen bevorderen. Vertrouwen en zoveel mogelijk ontspanning zijn hierbij sleutelwoorden.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een bevalling waarbij een doula ondersteuning geeft de volgende voordelen biedt:

  • De bevalling duurt minder lang.
  • Er wordt minder gevraagd om pijnstilling.
  • Er is minder kans op een kunstverlossing (vacuümpomp of tangverlossing).
  • Er is minder kans op een keizersnede.
  • Vrouwen kijken positiever terug op hun bevalling.
  • Vrouwen herstellen sneller na de bevalling.
  • De baby heeft een betere apgarscore.